Trà hữu (Đường Bá Lỗ)


Hai thằng tri kỷ, một ấm trà
Chuyện gần không nói, nói chuyện xa…
Nói Đông nói Tây, nói tất cả
Tuổi mới đôi mươi, cứ ngỡ già…

Xem tiếp »

0 nhận xét: