Trà hữu (Đường Bá Lỗ)


Hai thằng tri kỷ, một ấm trà
Chuyện gần không nói, nói chuyện xa…
Nói Đông nói Tây, nói tất cả
Tuổi mới đôi mươi, cứ ngỡ già…

Người đời “bán dạ tam bôi tửu”
Ta thời “bình minh sở nhãn trà”
Rượu nhập tâm loạn sinh tai họa
Trà vào tâm tịnh thắng tâm ma.

Uống trà lại nhớ chuyện hôm qua..
Chuyện lúc hưng thời, lúc phong ba..
Lúc lòng cay đắng khi “bồ đá”..
Lúc người tri kỷ phụ lòng ta…

Uống trà lại nghĩ chuyện tương lai…
Công danh duyên phận… nặng hai vai
Lênh đênh như thuyền …không người lái
Vô định, phiêu bồng… chẳng biết mai.

Cũng vài chén trà đã hiểu nhau
Đã biết đất rộng với trời cao
Đã biết ai là …người hướng đạo
Ai là kẻ ác …bụng gươm đao.

Nào kim cổ, thi ca, hội họa,
Luận anh hùng, chính trị, quốc gia…
Tình chưa hết – bình minh ló dạng
Thức trọn đêm, cũng bởi tại trà…

Thơ Đường Bá Lỗ,

trangon.net
Nguồn: Công phu Trà đạo

0 nhận xét: